Årsmøte 2022


Vi innkaller herved til årsmøte tirsdag 26. april kl. 19:00 på Sletta, Jahrenbakkene 10, Holmsbu.
Det vil også bli anledning til å delta digitalt.
Alle dokumenter blir publisert på denne siden innen 13. april.
Årsregnskapet vil bli gjennomgått på møtet. 

Vi ber om at medlemmer skriftlig sender inn sin påmelding til lotte@torstvedt.no eller på SMS på 950 76 232, og skriver om de ønsker å delta fysisk (om det blir mulig) eller digitalt.
Skal man delta digitalt vil man få tilsendt en lenke i forkant av møtet.  

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret v/Lotte Frost (lotte@torstvedt.no) senest 22. april.  

Se/kast ned dokumenter i pdf-format:


Full innkalling i pdf-format

Agenda årsmøte 2022

Referat fra årsmøte 2021

Årsberetning 2021