Årsmøte 2019 - Innkalling

Postet av Morten Arnesen den 6. Mar 2019

INNKALLING ÅRSMØTE 2019


Tid:  Onsdag 27. Mars 2019 kl. 19.00

Sted: Klubbhuset på SlettaSaksliste:

1:      Godkjenning av stemmeberettigede

2:      Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden

3:      Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4:      Behandle idrettslagets årsberetning

5:      Behandle regnskap i revidert stand.

6:      Behandle forslag og saker, herunder styrehonorar

7:      Fastsettelse av medlemskontingent for 2020

8:      Vedta Holmsbu If’s budsjett

9:      Behandle Holmsbu If’s organisasjonsplan

10:    Valg, ved valgkomiteens leder; Cecilie Melsæter


Innkomne saker må være styret i hende innen 20 mars 2019 til:

Nils Brodersen, Kaningaten 3, 3484 Holmsbu. E-post: nils.brodersen@willistowerswatson.com


Enkel servering.


Se/last ned Årsberetning 2018 (i pdf-format):

aarsberetning-2019.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.