Rødtangen Rundt og Fotballens dag avlyst

Postet av Morten Arnesen den 15. Mai 2020


Styret i Holmsbu IF har besluttet at vi ikke kan avholde Rødtangen Rundt og Fotballens dag i 2020, med henvisning til smittevernveileder for norsk idrett.


Maks 50 personer som inkluderer tilskuere gjør dette lite aktuelt, samt at vi ikke ønsker å risikere at vi ikke har gode nok smittevernstiltak eller tilstrekkelig oversikt over alle tilstedeværende.


Her er et utdrag fra smittevernsveilederen:Arrangementer og samling i grupper


Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted,( se Covid-19-forskriften § 13).


Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.

Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men ikke ordinær trening.

Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.

Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing. 

Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.Vi beklager at vi ikke kan gjennomføre disse arrangementene i 2020, men vi satser på å komme sterkt tilbake i 2021.


Med vennlig Koronafri hilsen,


Styret i Holmsbu IF.


Se full smittevernveileder for idretten på nett
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline